SPF Sankt Olof

Föreningen samlar medlemmar från Sankt Olof med omnejd och vi tar gärna emot medlemmar längre ifrån som är intresserade av vårt program. Vi har idag ca 200 medlemmar.

Vår samlingsplats är Medborgarhuset i Sankt Olof där vi träffas en gång i månaden för att äta en god måltid och dansa eller låta oss underhållas av föreläsare och musikaliska inslag.

http://www.spfsanktolof.se/

Österlens mitt