Skolan

cropped-IMG_38351.jpg

Sankt Olofs skola är i nuläget en F-3 skola. För närvarande går år 4-6 på Piratensskolan i Kivik efter ett beslut av rektor våren 2012. Då barngrupperna stadigt växer i Sankt Olof och invånarantalet ökar, strävar föräldraföreningen Offensiv intensivt mot att skolan åter ska kunna bedriva undervisning för elever i mellanstadieålder.

År F-3 utgör klasser med god sammanhållning och med mycket god personaltäthet. Skoldagarna är 8,30-13,20 och före och efter finns möjlighet att vistas på skolans fritidshem. För skolbarnen finns även andra aktiviteter på vissa av veckans eftermiddagar såsom scouterna och ”kyrkis”.

Förskolan Skogsbacken i Sankt Olof har många barn fördelat på tre olika avdelningar. Förskolan har ett ekologiskt tänk med egen kock och en gemensam restaurang med skolan. Genom medlemskap i Grön Flagg strävar pedagogerna efter att tillsammans med barnen ha ett aktivt ekologiskt arbete och tänk kring livet om och kring förskolan.

http://www.hsr.se/hall-sverige-rents-gron-flagg

På gården träffar de även på förskolans djur, kaninen Snövit och hönorna. Att vistas ute i vår underbara närmiljö i skog och mark är givet och alla åldrar har utedagar anpassade efter deras förmåga.

Sankt Olofs skola och förskola har förutom en omtalad restaurang ett rikt bibliotek där barnen själva kan låna böcker, en stor idrottshall och stora grönområden för lek och spring.

Idrottshallen.

Lyktfest på skolan och förskolan under hösten.

Österlens mitt