Föräldraföreningen Offensiv

Vi är Föräldraföreningen för vårdnadshavare med barn i Sankt Olofs skola och förskola. Vi arbetar för att göra våra barns läromiljö bättre, arrangerar grillkvällar, fixardagar och föreläsningar. Vi tilldelar klasserna och förskolan pengar som det kan köpas in leksaker för eller annat som barnen önskar använda dem till.

Sedan en tid tillbaka är Offensivs målsättning att skolan åter ska kunna ta emot och erbjuda undervisning till elever i årskurs F-6.

Vi driver fritidsgården i källaren på Sankt Olofs medborgarhus olika kvällar i månaden för alla barn från förskoleklass och uppåt.

Fritidsgården

Vid frågor kontakta gärna ordförande Josefin Urkom:

lussefin@hotmail.com.

 

 

 

 

 

 

Österlens mitt