Möllan

Sankt Olofs mölla

En av Sveriges bäst bevarade äldre väderkvarnar ligger i Sankt Olof nära västra infarten till byn. Möllan är en s k ”holländare”. Den byggdes 1857 och var i drift fram till 1943. Den ägs av Albo härads hembygdsförening. Tillsyn av möllan har Sankt Olofs byalag.

Österlens mitt